null

Boruto (Boruto) Funko Pop! Animation Complete Set (5)

$54.99 $44.99

SKU:
Funko-Pop-Boruto-Set5-1035-1039-T
Boruto (Boruto) Funko Pop! Animation Complete Set (5)
Boruto (Boruto) Funko Pop! Animation Complete Set (5). Includes Boruto w/marks, Shikadai, Kawaki, Cho-Cho and Inojin.
  • SKU:
    Funko-Pop-Boruto-Set5-1035-1039-T
Boruto (Boruto) Funko Pop! Animation Complete Set (5). Includes Boruto w/marks, Shikadai, Kawaki, Cho-Cho and Inojin.
  • SKU:
    Funko-Pop-Boruto-Set5-1035-1039-T